Informace o rizicích látky – Panenka World Miss Sheng Fa Beautiful

Vytvořeno: 30. 1. 2013 Poslední aktualizace: 30. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
 
 
 
World Miss Sheng Fa Beautiful, NO:801, EAN: 8713149111811
 
Značení dle dolepené etikety: Panenka, Item No.: 4911181, B216
 
 
 
 
Výrobce/Země původu: neuveden / Čína
 
Dovozce: neuveden
 
Distributor: podle faktury: Van Thanh Hua, Na Vyhlídce 1814/7, 350 02 Cheb, IČ: 26925354
 
Prodejce: Petr Císař, Souběžná 446, 252 61 Jeneč, IČ: 12630101
Prodejní místo: Císař Petr − PERES, Burešova 1659/3, Praha 8
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 15,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka s blond vlasy a modrýma očima, různě oblečená (viz foto). Panenka je balená v kartonové krabičce o rozměrech 5 × 9 × 4,5 cm s plastovým průhledem. Na kartonu se na přední straně nachází název výrobku, značka shody CE, upozornění na obsah malých částí a symbol výrobku, který není určen pro děti do 3 let. Na zadní straně je uveden kód výrobku (NO:801), uvedení země původu a opakovaně upozornění na obsah malých částí a symbol výrobku, který není určen pro děti ve věku do 3 let. Na karton je dolepená etiketa s alternativním názvem (Panenka), kódy (B:216, Item No.: 4911181) a uvedením země původu. Dále se na etiketě nachází EAN kód, značka shody CE, symbol výrobku určeného pro děti nad 3 roky, upozornění na obsah malých částí a další grafické značky.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy