Informace o rizicích látky – Panenka v krabici 17 cm, EAN: 8713149100693

Vytvořeno: 15. 8. 2012 Poslední aktualizace: 15. 8. 2012

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

 
 
Panenka v krabici 17 cm, Item No: 4910069, EAN: 8713149100693, B576, No. 777
Modern Girl
 
 
Výrobce/Země původu: GUIYUAN TOYS FACTORY, RONGCHENG INDUSTRY ZONE JIEYANG, GUANG DONG / Čína 
Dovozce: Oala Market s.r.o., 104 00 Praha, Holubinková 4, IČ: 28296451 
Distributor: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, IČ 28448421 (firma nedohledatelná) 
Prodejce: Som Nguyen Van, U Střediska 194/21, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 27927458, prodejna: OMEGA Plus – skladové ceny, Husovo náměstí 14, Hostivice
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 21,8 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka o výšce cca 17 cm s dlouhými modrými vlasy v culíku. Oblečená je v lesklých šatech, které mění barvu v závislosti na úhlu dopadu světla. Panenka je umístěna v plastovém válci s tkaninovým ouškem. Na válci jsou tyto nápisy: Modern Girl, Modern Fashion Trends, Fashion Vogue Style.Textil. Na samolepící papírové etiketě je český název výrobku, EAN kód, k´d Item No: 4910069, upozornění, země původu (P.R.C. – Čína), distributor, značka shody CE, určení výrobku pro děti nad 3 roky, symboly materiálů, z kterých je výrobek vyroben, symbol Zeleného bodu a symbol doporučené likvidace výrobku po použití.
 
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze. 

Přílohy