Informace o rizicích látky – Panenka v krabičce Delicate PERSON fish Princess

Vytvořeno: 18. 7. 2013 Poslední aktualizace: 18. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka v krabičce „Delicate PERSON fish Princess“,  NO. 1819 A B C

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Thanh Hai Le, Lannova tř. 237/4, 370 01  České Budějovice 6,  IČ: 66330009

Provozovna: Textil, obuv, hračky, Lannova tř. 13/7, 370 01  České Budějovice

 

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek v modré/zelené skládačce obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 12,9/14,9 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti 16 cm v modré/zelené papírové skládačce s plastovým průhledem v přední stěně o velikosti 18 × 6 × 2,5 cm, s barevnými vlasy (např. modrými, žlutými), pohyblivými končetinami, barevnými šaty a s červenými odnímatelnými lodičkami. Na přední straně skládačky jsou nápisy „Delicate PERSON fish Princess“, OUR FAVOURITE!, na zadní straně kód NO. 1819 A B C, země původu (MADE IN CHINA), značka shody CE, piktogramy nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy