Informace o rizicích látky – Panenka SUR SHNE beauty GIRL

Vytvořeno: 5. 11. 2013 Poslední aktualizace: 5. 11. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

PANENKA „SUR SHNE beauty GIRL“, NO.5588

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: 2803138872, EAN: 8592548313886

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína
Distributor dle etikety: Bohemia Corporation s.r.o., Na zámecké 1518/9, 140  00  Praha 4 – Nusle, IČ: 27902579 (firma nedohledatelná)
Prodejce: Van Minh Chu, Masarykovo náměstí 1092/30, 576 01  Jihlava, IČ: 27685543, provozovna: Obchodní centrum, Nerudova 2998, 390 02  Tábor

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky v žlutých šatech DEHP v množství 32,6 % hmot. a v hlavičce panenky v oranžových šatech DEHP v množství 33,8 % hmot.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka se zlatými vlasy s růžovými prameny, oblečená ve žlutých nebo oranžových šatech. Součástí balení jsou 4 motýli a další troje šaty. Panenka s doplňky je balena v kartonové skládačce s plastovým průhledem o rozměrech cca 32 × 22 × 6 cm. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a další anglické texty (Happy and each day, Everlasting friendship, PLAY WITH US TOGETHER AND HAPPILY!). Na zadní straně kartonu je uveden kód výrobku, země původu, značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a výrobku nevhodného pro děti do 3 let. V angličtině je upozornění na obsah malých částí a s tím související nebezpečí udušení a vymezení výrobku pro děti nad 5 let a v jiném textu pro děti nad 3 roky. Na zadní stranu kartonu je dolepena etiketa s českým textem, obsahujícím název výrobku (PANENKA), varování, návod k použití, zemi původu, kód ITEM NO, EAN kód, uvedení nedohledatelné firmy jako distributora, značku shody CE, piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a další.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy