Informace o rizicích látky – panenka Shun, NO:3808

Vytvořeno: 21. 7. 2016 Poslední aktualizace: 21. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Shun, NO:3808

(značení dle dolepené etikety: PANENKA, Item No: JR1408204,

EAN: 1408204004400 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce: T-N, hračky domácí potřeby s.r.o., Česká republika (firma neexistuje)

Prodejce: Quang Vinh Bui, Hřbitovní 2146/2, 749 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, 702 00 Ostrava (Prodejna textil obuv, Opavská 498/55, Krnov)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 39,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka cca 10 cm vysoká s dlouhými světlými vlasy. V sadě se nachází další 3 ks šatů, stříbrná hůlka s hvězdou a koník s růžovou hřívou a ocasem. Panenka je balena do barevné papírové skládačky s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na kartonu se nachází nápis Shun, kód výrobku, v angličtině uvedená země původu a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na bílé papírové dolepené etiketě se nachází český název výrobku (PANENKA), kód výrobku, neexistující čarový (EAN kód), neexistující dovozce, země původu, upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) z důvodu rizika polknutí malých částí, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram druhu materiálu obalu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy