Informace o rizicích látky – panenka Rikki, Mermaid girl

Vytvořeno: 29. 6. 2016 Poslední aktualizace: 29. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Rikki, Mermaid girl, H2O Just add water

 

Výrobce a země původu dle značení na výrobku (platí jen pro některé výrobky, ostatní jsou bez tohoto značení): Greenbrier International Inc./ Čína (uvedená firma ale sídlí v USA)

Dovozce: neuveden

Distributor dle nabývacího dokladu: AUX Trade s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 02114437

Prodejce: Quang Dao Nguyen, U Městského dvora 148/2, 779 00 Olomouc – Nový Svět,

IČ: 28452267 (prodejna: Obchodní centrum AAA, Okružní 4695, 760 05 Zlín)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát z obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 36,9 % hm. a homogenizát z ploutví 44,2 %. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 28 cm s dlouhými vlasy sepnutými do ohonu s různobarevnými ploutvemi. Panenka je oblečena do různobarevného vršku (podprsenky) a krátké sukýnky ozdobené na horním i dolním lemu bílou krajkou. Na zádech panenky může být vyražen číselný kód 03-2014 nebo 177509-01976-00-010115 – tento kód pak společně označením zemí původu a názvem výše vypsané firmy z USA. Výrobek je balen do plastové průhledné skládačky.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy