Informace o rizicích látky – Panenka My Fashion, Beautiful Girls

Vytvořeno: 27. 1. 2014 Poslední aktualizace: 27. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka My Fashion, Beautiful Girls

značení dle dolepené etikety: Panenka modelka / Modell baba, EAN: 8595239601316

 

Výrobce / Dovozce /Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: Štefan Feke, Antonínův Důl 249, 586 02 Jihlava, IČ: 44042086

Distributor dle nabývacích dokladů: Ing. Pavel Koša, 330 07 Druztová 207, IČ: 42798264

Prodejce: Jednota, spotřební družstvo v Toužimi, nám. Jiřího z Poděbrad 106, Toužim, IČ: 00031950

(provozovna: Obchodní dům CENTRUM, Jednota Toužim, prodejna č. 241 (COOP), Truhlářská 737, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 28,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s větší hlavou a modrými vlasy v tmavé sukni s britskou vlajkou a s barevným topem na ramínka. Materiál těla panenky vykazuje drobné kazy. Hračka je balena v modré kartonové skládačce s plastovým průhledem o velikosti 27 (29,5) × 8 × 4,5 cm. Na kartonu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu a varování před obsahem malých částic a s tím související nevhodností pro děti do 3 let v angličtině a dalších jazycích i formou piktogramu. Dále se na originálním kartonu nachází značka shody CE a piktogramy recyklace a Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na zadní stranu skládačky je dolepena bílá etiketa s uvedením českého názvu výrobku, čarového (EAN) kódu, země původu, poštovní a e-mailovou adresou distributora a jeho webovou stránkou, varováním před obsahem nebezpečných částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let a piktogramem druhu materiálu. Všechny české texty jsou také přeloženy do maďarštiny.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy