S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o rizicích látky – Panenka „Lovely Girl, Lovely Doll“

Vytvořeno: 16. 7. 2014 Poslední aktualizace: 16. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Lovely Girl, Lovely Doll, Fashion Girl, BEAUTIFUL

 

značení dle dolepené etikety: Panenka/ Játékbaba/ DOLL TOY, PT5603, TOY805181,

336-66, 30*10.5*4 CM, CET NO: WJ07652, EAN: 6933315566036

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Distributor dle provozovatele: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4, IČ: 27394069

Prodejce:  Hoang Kim Quang, Dvořákova 2182/22, 350 02 Cheb, IČ: 63508681

(provozovna: HKD SHOP, Havlíčkova 64/3, 358 01 Kraslice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 9,75 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie s dlouhými blond až nazrzlými vlasy svázanými do ohonu. Panenky se liší oblečením, což deklaruje i anglický text na zadní straně obalu, podle kterého se specifikace, barvy a obsah balení mohou lišit od zobrazení. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou průhlednou čelní stěnou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a další nápisy. Na zadní straně se nachází číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky věku (3+) a další anglické texty. Na zadní stranu skládačky je přilepena bílá papírová etiketa s uvedením dovozce, českým, maďarským a anglickým názvem výrobku, rozměry výrobku, čarovým (EAN) kódem a dalším číselným značením, varováním před obsahem malých částí a s tím souvisejícím upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let, uvedením země původu, značkou shody CE a piktogramem Zeleného bodu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy