Informace o rizicích látky – Panenka Lovely Girl Come on! enjoy the pleasure together

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v panence:

 

 

Lovely Girl Come on! enjoy the pleasure together

Značení dle dolepené etikety: PANENKA 3.5“, Item No: 4910009, B: 432, NO.604-1 2 3 4

EAN: 8713149100099

 

 

Výrobce/ Země původu: HONGDA TOYS FACTORY, NANWAN INDUSTRIAL AREA, LIANXIA TOWN, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG / Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma je nedohledatelná)

Prodejce: Nam Pham Xuan, Nám. Generála Knopa 1061, 564 01 Žamberk, IČ: 64356698

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 18,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s blond vlasy svázanými do culíku, oblečená do šatů různých barev. V balení se nacházejí 3 ozdoby na šaty. Panenka je balena v kartonové skládačce s plastovým průhledem, přes který je vidět i potištěná zadní strana kartonu. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+) anglické varování před nebezpečím udušení (obsah malých částic, nevhodné pro děti do 3 let). Na spodní straně kartonu je uvedena značka shody CE a různé piktogramy včetně piktogramu nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, uvedení země původu, kódu NO.604-1 2 3 4 a další texty v různých jazycích (nikoli v češtině). Na dolepené etiketě na zadní straně kartonu je uveden název výrobku (PANENKA 3.5“), dva kódy výrobku a čarový (EAN) kód, údaje o výrobci a distributorovi, země původu, vymezení nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let textem i piktogramem, upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků v češtině, slovenštině a polštině, značka shody CE a další piktogramy.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy