Informace o rizicích látky – Panenka lady like princess, EAN: 8713149153538

Vytvořeno: 9. 1. 2013 Poslední aktualizace: 9. 1. 2013

  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
                     Panenka lady like princess, EAN: 8713149153538
 
  Značení dle dolepené etikety: PANENKY 7“, Item No: 4915353, B: 576
 
 
 
Výrobce/Země původu: RUIFENGRUN TOYS FACTORY, EXPERIMENTAL ZONE, JIEYANG CITY, GUANGDONG PROVINCE, YUE WAI / Čína
 
Dovozce: neuveden
 
Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714 (firma je nedohledatelná)
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 20,8 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 16 cm s dlouhými barevnými (např. žlutozelenými) vlasy staženými do culíku, podprsenkou z barevné (např. žlutostříbrné) látky, barevnou (např. žlutá, červená, oranžová) vrstvenou síťovanou sukní s barevným (např. růžovým) páskem s lesklou nití, polohovací ploutví z barevného (např. žlutého) plastu, hlavičkou z barevného (např. růžového) plastu a tělem z barevného (např. růžového) plastu. Panenka je balená v kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na kartonu se nachází vpředu anglický název výrobku, na dolepené etiketě pak kód výrobku (Item No), uvedení výrobce, země původu, distributora, textu „Nevhodné pro děti do 3 let“ včetně odpovídajícího piktogramu, značky shody (CE), dalších piktogramů, českého názvu (Panenky 7“) a dalšího kódu (B: 576).
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

  

 

Přílohy