Informace o rizicích látky – Panenka Happy Girl, Happiness from now on

Vytvořeno: 27. 1. 2014 Poslední aktualizace: 27. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

     Panenka Happy Girl, Happiness from now on

značení dle dolepené etikety: Panenka, Item No 4911285, B:288, EAN: 8713149112856,

 

Výrobce / Dovozce /Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(nedohledatelná firma)

Prodejce: Thuy Bui Van, Sokolovská 237/94a, 360 05 Karlovy Vary- Rybáře, IČ: 86900391

(provozovna: Obchodní dům COOP, 2.p., Truhlářská 737/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 32,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ s dlouhými různobarevnými vlasy (např. hnědými, blond, růžovými) v šatech různých barev a materiálů. Je vyrobena z nepříliš kvalitního plastu s drobnými kazy. Hračka je balena v kartonové skládačce o rozměrech cca 30 × 7 × 3,5 cm. Skládačka je zdobena obrazy mladých dívek, květin a doplňků (např. zrcátek, hřebenů a kabelek). Na kartonu je uveden název výrobku, anglické  varování před obsahem malých částic a s tím související nevhodností pro děti do 3 let v angličtině i formou piktogramu, značka shody CE a piktogramy recyklace a Zeleného bodu. Na obale je rovněž anglicky zmíněna skutečnost, že barvy a doplňky se mohou lišit (Color and decorations may vary.) Na zadní stranu skládačky je dolepena bílá etiketa s uvedením českého názvu výrobku, různých kódů, nedohledatelné firmy jakou distributora, českým, slovenským a polským  varováním před obsahem nebezpečných částic a s tím související nevhodností výrobku pro děti do 3 let včetně vyjádření této skutečnosti piktogramem, uvedením značky shody CE, piktogramů recyklace a Zeleného bodu, piktogramů druhu materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy