Informace o rizicích látky – Panenka „Happy girl happiness from now on, Cute girl, Lovely girl“

Vytvořeno: 20. 6. 2014 Poslední aktualizace: 20. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka Happy girl happiness from now on, Cute girl, Lovely girl

značení dle dolepené etikety: PALENKA, ITEM NO: 1835137288, EAN: 8595586351377

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: NEVA INVEST s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 — Libeň, IČ: 24673749 (firma je nedohledatelná)

Prodejce:  Hue Nguyen Thi, Severní 729/59, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 26371707

(prodejna: TEXTIL – OBUV – HRAČKY, Bří Štefanů 93/23, 500 03 Hradec Králové 3)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 10,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu „Barbie“ o výšce cca 30 cm s dlouhými vlasy svázanými do ohonu a v růžových botách. Barva vlasů může být různá (např. světlá blond, tmavá blond, růžová). Panenky jsou oblečené do různých šatů, např. světle růžových bez ramínek (se třpytkami a flitry, s růžovo zlatým volánem našitým na vrchní části šatů), bílých s ramínkem kolem krku a červenými a třpytivými tečkami nebo červených s bílým vzorem květin a teček na sukni (na vrchní části je květinový potisk zlatý, šaty mají ramínko kolem krku). Panenka je balena v průhledné plastové krabičce, na přední a zadní straně krabičky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Na zadní stranu krabičky je přilepena etiketa s uvedením chybného českého a slovenského názvu (PALENKA), nedohledatelné firmy jako distributora, varováním před nebezpečím vdechnutí malých dílů, nebezpečím „polykání“ a s tím související nevhodností výrobku pro děti nad 3 roky (znázorněno také piktogramem), informací o zemi původu výrobku (vyrobeno v P.R.C – tedy v Číně), kódem výrobku a čarovým (EAN) kódem, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a dalšími piktogramy. Všechny texty na etiketě jsou uvedeny v českém a slovenském jazyce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy