S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Informace o rizicích látky – panenka FASHION FROZEN Elsa queen and princess Anne, NO.942

Vytvořeno: 28. 7. 2016 Poslední aktualizace: 28. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

FASHION FROZEN Elsa queen and princess Anne, NO.942

(značení dle dolepené etikety: Panenky, L5080/5/1152,

EAN: 8602795511529– kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Solumneai s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 28898842 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Thai Ha Nguyen, Pod Lesem 413/20, 664 48 Moravany, IČ: 47880180

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 23,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými vlasy vysoká cca 15 cm. Panenka je uložená v barevné papírové skládačce s čelním průhledným plastovým oknem. Na skládačce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a zemi původu, upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let a kód výrobku. Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název a kód výrobku, neexistující čarový (EAN) kód, neexistující firma jako dovozce, země původu, upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na etiketě jsou také další texty psané špatnou češtinou (Malé kuli kuličky. Před předáním hračky děti odstrannte sponky avisa sponky avisačky.)

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy