Informace o rizicích látky – Panenka FASHION Beauty

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v panence:

 

 

FASHION Beauty, No. 20122

Značení dle dolepené etikety: T-V Panenky, EAN: 6919512201222 (tento kód neodpovídá deklarované zemi původu ČR)

 

 

Výrobce dle značení/ Země původu: T&V Market, 319 Libušká (patrně Libušská), Praha 4 (sídlo SAPA Praha) / ČR (firma neexistuje)

Distributor dle faktury: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1, IČ: 28448421 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Luyen Cao Thi, Riegrova 138, 281 44 Zásmuky, IČ: 26388260

(provozovna: Textil obuv, Vítězství 119, 538 21 Slatiňany)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 17,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 27 cm s dlouhými světlými vlasy svázanými do culíku, oblečená do šatů různých barev s drobnými kvítky. Součástí balení jsou i další šaty a plastová souprava na uklízení (koště, kbelík, koš, lopatka na smetí). Panenka je balena do kartonové skládačky rozměrů 32 × 14 × 5 cm s plastovým průhledem v přední stěně. Na přední straně je uveden pouze anglický název výrobku, na zadní straně se nachází anglické varování, kód výrobku, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na dolepené etiketě se nachází český název výrobku, popis příslušenství panenky, upozornění na nebezpečí polknutí nebo vdechnutí malých oddělitelných částí a slovní vymezení nevhodnosti výrobku „pro holčičky do 3 let“. Dále je na etiketě umístěna značka shody CE a čarový kód, který je v rozporu s deklarovaným původem výrobku v ČR.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy