Informace o rizicích látky – Panenka FASHION BEAUTIFUL GIRL

Vytvořeno: 7. 11. 2013 Poslední aktualizace: 7. 11. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

FASHION BEAUTIFUL GIRL

Značení dle dolepené etikety: PANENKA, Item No: 4912256, B: 180,

EAN: 8713149122565

Výrobce/ Země původu: HAOSHENG TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE/ Čína
Dovozce: neuveden
Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00  Brno, IČ: 26947714
(firma je nedohledatelná)
Distributor dle nabývacího dokladu: Elmich Group s.r.o., U Hrůbků 1570/123, 709 00  Ostrava – Nová Ves, IČ: 27737365
Prodejce: XUAN, spol. s r.o., Křišťanova 173, 383 01  Prachatice, IČ: 25181998,
provozovna: MAXI HIT, Veselská 789, 375 01  Týn nad Vltavou

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 32,1 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 29,5 cm s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku, oblečená do růžových nebo zlatých šatů. Panenka je balena v kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na spodní straně kartonu je uvedena značka shody CE a různé piktogramy včetně piktogramu nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, uvedení země původu a další texty v anglickém jazyce. Na dolepené etiketě na zadní straně kartonu je uveden název výrobku (PANENKA), dva kódy výrobku a čarový (EAN) kód, údaje o výrobci a distributorovi, země původu, vymezení nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let textem i piktogramem, upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků, značka shody CE a další piktogramy.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy