Informace o rizicích látky – Panenka Betsy FASHION HAPPY

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka Betsy FASION HAPPY, HAPPY EVERY DAY, NO:1147A

značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO: D4803 6d*144, EAN: 8594803013036

 

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: ELDY spol. s r.o., U zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292

Distributor: MAJOR Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (firmě bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro velkoobchod a maloobchod, přesto neoprávněně podniká v tomto oboru dále)

Prodejce:  Van Tho Nguyen, Krajní 168/3, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČ: 24265292 (provozovna: SK Textil, Tyršova 884, 400 04 Trmice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 16,0 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka cca 30 cm vysoká s dlouhými blond vlasy oblečená do růžových šatů zdobených třpytkami. Panenka je společně s plastovými doplňky (imitace nůžek, štětce a rozprašovače) balena v papírové skládačce s plastovým průhledem. Na přední a boční straně skládačky je kromě názvu výrobku číselně vyjádřeno vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+), toto varování se nachází na obale také slovně v angličtině (včetně upozornění na obsah malých částic). Dále jsou na této straně obalu uvedeny další anglické texty (Beauty; Come with us together and go home; With me, you would with happiness!).Na zadní straně kartonu se nachází opět anglické varování před obsahem malých částic a s tím související nevhodností výrobků pro děti do 3 let (včetně příslušného piktogramu), uvedení země původu, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu a kódu výrobku (NO: 1147A). Je zde nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (panenka), českým a slovenským upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (včetně téže informace formou piktogramu), čarovým (EAN) kódem a dalším kódem výrobku, uvedením dovozce, země původu, značky shody CE a piktogramu Zeleného bodu.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy