Informace o rizicích látky – Panenka BEAUTIFUL EVERLASTING FRIENDSHIP

Vytvořeno: 16. 1. 2014 Poslední aktualizace: 16. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka BEAUTIFUL EVERLASTING FRIENDSHIP! , POP Fashion, Vnidio,  NO.2068

značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item no: 4915523, B: 192,

EAN: 8713149155235

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: nezjištěni / Čína

Prodejce:  Van Tien Nguyen, Pod hliništěm 192/1, 182 00 Praha — Kobylisy, IČ: 28468341

(prodejna: Centrum levného nákupu MAJKA – RODINA, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 19,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 3 panenek o velikosti cca 10 cm s různě barevnými vlasy (např. růžové, růžovomodré, žluté, modrohnědé) oblečených do různých šatiček (zpravidla růžových). V sadě jsou ještě další 3 šatičky a zrcátko. Hračka je balena v převážně růžově zbarvené kartonové skládačce s plastovým průhledem. Na čelní straně je uveden název výrobku a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky jsou další anglické texty včetně varování před obsahem malých částic a s tím souvisejícím určením výrobku pro děti nad 3 roky (včetně piktogramu), uvedení země původu, kód výrobku NO.2068, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Je zde přilepena bílá etiketa s různými kódy, názvem výrobku (Panenka v krabici), uvedením určení výrobku pro děti nad 3 roky formou textu (v češtině, slovenštině a polštině) a piktogramu, varování před obsahem malých částic, země původu, značky shody CE, piktogramu Zeleného bodu a dalších piktogramů.

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy