Informace o rizicích látky – Panenka Baby Doll with accessories

Vytvořeno: 22. 8. 2014 Poslední aktualizace: 22. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené v panence:

 

Panenka Baby Doll with accessories, Pretty Girl, NO.201203

 

Značení dle dolepené etikety: PANENKA S DOPLŇKY, Item No: 4914349, B: 144,

EAN: 8713149143492

 

Výrobce/ Země původu: SHANTOU S.E.Z. NANGUO ARTS & CRADTS IND. & COM. CORP 1ST FL., BLDG E1 NO.8 LIANJIANG , SHANTOU/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma je nedohledatelná)

Prodejce: Hyuen Doan Thi, Mlékařská 846/1, 683 01 Rousínov – Slavíkovice, IČ: 27261689

(prodejna SLUNCE, Žerotínova 1322, 755 01 Vsetín)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 38,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s modrými vlasy c černou stuhou, oblečená do modrých šatů s lesklým živůtkem uvázaným okolo krku a skládanou sukní. Panenka má na nohou růžové botičky. Příslušenství v balení výrobku sestává z růžového kosmetického stolečku s obrázkem panenky, dvou růžovo-modrých spon do vlasů s motivem květu a růžového kartáče na vlasy. Hračka je balená do barevné papírové skládačky s průhledným plastovým okénkem v přední stěně. Na skládačce se kromě anglického názvu výrobku nacházejí další anglické texty (včetně informace, že se vlastnosti, barvy a obsah mohou lišit), kód výrobku (NO.201203), země původu, vymezení výrobku pro děti nad 3 roky věku (3+) a anglické varování před nebezpečím udušení (obsah malých částic, nevhodné pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem). Dále se zde nachází značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na dolepené etiketě na zadní straně kartonu je uveden český název výrobku, dva kódy výrobku a čarový (EAN) kód, údaje o výrobci a nedohledatelné firmě jako distributorovi, země původu, vymezení nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let textem i piktogramem, upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků v češtině, slovenštině a polštině, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, piktogramy druhu použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy