Informace o rizicích látky – Panenka ANGEL My Delicate

Vytvořeno: 30. 1. 2013 Poslední aktualizace: 30. 1. 2013
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
         ANGEL THE BEAUTIFUL GIRLS SET, My Delicate, FASHION    VOGUE GIRL,
 
NO.6110, EAN: 8713149177794
 
Značení dle dolepené etikety: Panenka s doplňky, Item No.: 4917779, B72
 
 
 
Výrobce/Země původu: Shantou Hexing Plastic Toys Industrial CO, Ltd., North Tashan RD., Chenghai District, Shantou City, Guangdong / Čína
 
Dovozce: neuveden
 
Distributor: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451
 
(firma je nedohledatelná)
 
podle faktury: EUROPEAN SMALL s.r.o., V Lužích 735/6, 142 00 Praha 4, IČ: 24693286
 
(firma se v sídle nenachází)
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 18,6 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
 
Popis výrobku: Plastová panenka s blond vlasy a modrýma očima, oblečená do červenozlatých šatů. Součástí balení je kabelka a další dvoje šaty. Panenka je balená v kartonové krabičce o rozměrech 32 × 14,5 × 4,5 cm s plastovým průhledem. Na kartonu se na přední straně nachází název výrobku a určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ YEAR). Na zadní straně je uveden kód výrobku (NO.6110), uvedení země původu a symbol výrobku, který není určen pro děti ve věku do 3 let. Na karton je dolepená etiketa s alternativním názvem (Panenka s doplňky) a kódem (Item No.: 4917779), uvedením země původu, výrobce a distributora. Dále se na etiketě nachází EAN kód, značka shody CE, symbol výrobku určeného pro děti nad 3 roky, upozornění na obsah malých částí a další grafické značky.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy