Informace o rizicích látky – Panenka 1288A, Style Lovely Girl

Vytvořeno: 18. 7. 2013 Poslední aktualizace: 18. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka 1288A, Style Lovely Girl, Happy every day set

ITEM NO: TT975-15,  EAN: 8590975009242

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce dle značení: AB (firma neexistuje)

Prodejce: Duong Pham Tung, Lipová 1497, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem, IČ: 48972975

Provozovna: Textil. Hračky, pasáž Černý kůň, Masarykovo náměstí 65/22, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem

 

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 15,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny vysoká cca 27 cm s tmavě hnědými dlouhými vlasy staženými do ohonu; oblečená do modrých šatů s nalepenými třpytkami a s ramínkem za krk. Panenka má na nohou růžové boty. Panenka je balena do papírové skládačky s růžovo-fialovým potiskem a s plastovým průhledem v přední straně.

Na přední straně papírové skládačky je anglický název výrobku, na zadní straně je anglické varování (CHOCKING HAZARD), piktogramy recyklace, Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a značka shody CE. Na zadní straně je nalepena bílá samolepící etiketa s českým názvem výrobku a číselnými kódy včetně EAN kódu, české a slovenské upozornění nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, uvedení výrobce a neexistujícího dovozce (firma AB). Znova se na etiketě opakují piktogramy ze zadní strany originálního obalu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy