Informace o rizicích látky – Fashion LoomBands, CRAZY ELASTIC

Vytvořeno: 19. 6. 2015 Poslední aktualizace: 19. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Fashion Loom Bands, CRAZY ELASTIC

Hair Accessories/Rings/Anklets/Belts/Bracelets/Necklaces (Lead free, Latex free),

(přívěsky k zaplétacím gumičkám)

CREER VOTRE  IMAGINATION, Create your favorite bands by yourself!,

MAAK JE FANTASIE

 

Výrobce / Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle nabývacích dokladů: KARAHIN, s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 24815381

Prodejce: František Prášek, Rašínova 208/19, 392 01 Soběslav II, IČ: 42363616

(prodejna: LOTOS MARKET, 9. května 619/39, 390 02 Tábor)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 1,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada barevných přívěsků k zaplétacím gumičkám z měkčeného plastu různých tvarů a barev (např. srdíčka, kytičky, hudební nástroj, zvířátka, dort, míč). Přívěsky s kovovými kroužky na zavěšení jsou baleny do průhledného plastového sáčku s kartonovým uzávěrem, na kterém se nachází obrázky s námětem zaplétacích gumiček a různými anglickými texty identifikujícími výrobek včetně návodu k použití (s využitím fotografií), uvedení země původu a varování před nebezpečím udušení, piktogram, vyjadřující nevhodnost výrobku pro děti do 6 let, značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Všechny texty na výrobku jsou cizojazyčné.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy