Informace o rizicích látky – Fantasy Pony Sweet´n

Vytvořeno: 17. 6. 2015 Poslední aktualizace: 17. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Fantasy Pony Sweet´n Fun, 19102, EAN: 8590311100718,

šarže 140322, min. trvanlivost do 15. 3. 2018

 

Výrobce / Země původu: neuveden / Čína

Dovozce/ Distributor: MARKETING SYSTEMS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Masarykova 118,

664 42 Modřice, IČ: 41602897

Prodejce: VERNER POTRAVINY s.r.o., K Bělidlu 1060, 549 01 Nové Město nad Metují,

IČ: 25279882 (prodejna: Potraviny Verner, Kostelecká 1204, Náchod)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,51 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Různě barevný (např. fialový, růžový, zelený či žlutý) poník s barevnou hřívou (např. růžovou či fialovou) a s kytičkami na bocích (např. růžovými, žlutými či červenými). Výrobek může být také v podobě jednorožce. Součástí výrobku jsou samostatně balené cukrovinky, samolepky a růžový kartáč. Výrobek je balen v průhledné plastové skládačce, uvnitř je papírová etiketa. Na přední straně papírové etikety je uveden anglický název výrobku (FANTASY PONY Sweet´n Fun) a obrázek zámku a poníků. Na zadní bílé straně etikety je uveden v různých jazycích název výrobku (v češtině „komprimát“, ve slovenštině „cukríky s ovocnou príchuťou a hračka“), hmotnost cukrovinky (8 g) a složení cukrovinky. Dále je zde uvedena šarže cukrovinky (LOT: 140322), min. trvanlivost do 15/03/2018, další číselný kód (19102), země původu, dovozce (ve zkratce jako MSI) a varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související určení výrobku pro děti nad 3 roky věku (vyjádřeno také piktogramem). Na etiketě je také čarový (EAN) kód, piktogram Zeleného bodu a značka shody CE.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy