S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace o rizicích látky – Colorful DIY BANDS (barevné přívěsky k zaplétacím gumičkám)

Vytvořeno: 29. 10. 2014 Poslední aktualizace: 29. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Colorful DIY BANDS, Super fun band bracelet making kit

(barevné přívěsky k zaplétacím gumičkám)

značení dle dolepené etikety: Item No. 620092, Batch No: 032612,

EAN: 8713219302705 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: Toys, Postbus 59040, NL-1040 KA Amsterdam, Nizozemí/ Čína

Distributor: Mikro Trading a.s., 691 45 Podivín 991, IČ: 47905522

Prodejce: REMA UH s.r.o., Jabloňová 433, 686 01 Uheské Hradiště – Sady, IČ: 25312294

(Prodejna: hračky – papír, Masarykovo náměstí 1232, 686 01 Uherské Hradiště)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 12,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: 8 ks přívěsků z měkčeného plastu různých tvarů a barev (srdíčka, květiny, sova apod.). Přívěsky jsou baleny do průhledného plastového sáčku rozděleného svarem na dvě části.  Druhá část je určena k zavěšení sáčku, obsahuje také údaje o výrobku. Na přední straně se jedná o identifikační údaje výrobku (název), na zadní straně jsou informace o výrobci piktogram výrobku pro děti nad 3 roky věku, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol recyklace. Je zde dolepena bílá papírová etiketa s různými číselnými kódy. Na plastovém sáčku je uvedeno varování, pokyny k použití výrobku a informace o zemi původu.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy