Stanovení nebezpečného výrobku: Fitforce HOPPER BALL

Vytvořeno: 31. 1. 2024 Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     diisobutyl-ftalátu (DIBP) obsažené ve výrobku: 

Fitforce HOPPER BALL
údaje na dolepené etiketě: HOPPERBALL 45-U20A, DĚTSKÁ HOPSADLA,
FITFORCE 45, 6719009812, WWW.SPORTISIMO.CZ

EAN kód: 2000002446910

Země původu: Čína

Riziko látky diisobutyl-ftalátu (DIBP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v její toxicitě pro reprodukci (působí anti-androgenně), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysích samcích. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému) DIBP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DIBP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že výrobek obsahuje DIBP v množství 37,07 ± 7,41 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevný nafukovací, skákací míč s madlem na držení (např. o průměru 45 cm, nebo 55 cm), s motivy různých zvířat a postav (např. obrázek pandy, medvěda, kočky a robotů). Míč je zabalený v průhledném plastovém sáčku, vložený do barevné papírové skládačky. Na přední straně jsou obrázky míčů, text identifikující výrobek (Fitforce HOPPER BALL) a uvedená velikost výrobku. Na zadní straně jsou cizojazyčné texty, včetně českého názvu výrobku (SKÁKACÍ MÍČ S MADLEM NA DRŽENÍ) a další texty týkající se informací  a pokynů k použití výrobku, ve spodní části je symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na bočních stranách a na horní straně skládačky jsou názvy výrobku a údaje o výrobci, dovozci, prodejci a internetový odkaz WWW.FITFORCE.CZ. Na dolepené papírové etiketě je uveden název výrobku (HOPPERBALL 45-U205 DĚTSKÉ HOPSADLO FITFORCE 45), kód 6719009812, EAN kód a internetový odkaz: www.sportisimo.cz. Uvnitř skládačky je vložen příbalový papírový leták s názvem výrobku, s údaji o dovozci, výrobci a prodejci, s označením shody CE, se symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a s obrázkem míče se smějícím smajlíkem, dále jsou zde uvedené cizojazyčné návody k použití výrobku, včetně českého textu týkající se použití výrobku.