Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví

Vytvořeno: 7. 10. 2019 Poslední aktualizace: 16. 3. 2023

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním přílohy č. 3 vyhlášky č.132/2018. 

Tento návod vznikl ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví se Státním zdravotním ústavem. Dokument má doporučující charakter a byl vytvořen na základě požadavků přímo použitelných právních předpisů EU i ČR, a to konkrétně přílohy č. 3 vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Přílohy