S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Národní radiologické standardy a Indikační kritéria pro mamografii

Vytvořeno: 30. 1. 2022 Poslední aktualizace: 8. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, Národní radiologické standardy a Indikační kritéria – mamografie.

Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí jsou mamografická vyšetření, uvede své místní radiologické standardy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy, nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku MZ.

Tímto dokumentem se pro mamografická vyšetření nahrazují “Indikační kritéria pro zobrazovací postupy“, která byla vydána ve Věstníku MZ č. 11/2003, a zároveň “Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 367 až 406).

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2021.