Mamografie

Vytvořeno: 23. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 8. 2022

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2021.

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, Národní radiologické standardy a Indikační kritéria – mamografie.

Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí jsou mamografická vyšetření, uvede své místní radiologické standardy do souladu s těmito Národními radiologickými standardy, nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku MZ.

Tímto dokumentem se pro mamografická vyšetření nahrazují “Indikační kritéria pro zobrazovací postupy“, která byla vydána ve Věstníku MZ č. 11/2003, a zároveň “Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 367 až 406).

 

Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice je uveřejněn ve Věstníku MZ č. 4/2010.

 

 

Přílohy