Národní akční plány a koncepce na rok 2015 – výsledky dotačního řízení

Vytvořeno: 4. 5. 2015 Poslední aktualizace: 4. 5. 2015

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2015 v rámci programu „Národní akční plány a koncepce“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy