S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Nařízení Komise (ES) 1451/2007

Vytvořeno: 12. 2. 2008 Poslední aktualizace: 12. 2. 2008

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v č. 16
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění
biocidních přípravků na trh.

Přílohy