S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nábor externích hodnotitelů pro Operační program Zaměstnanost – Specifický cíl 2.2.2 „Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity“

Vytvořeno: 10. 7. 2015 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v nejbližších dnech, pravděpodobně v týdnu od 20. července, opět otevře registr hodnotitelů/registraci uchazečů o práci externího hodnotitele žádostí o podporu v OPZ, kam se budou moci zájemci o hodnocení projektů hlásit. Registrace bude otevřena 15 dní, poté budou zájemci o práci hodnotitele skládat test odborných znalostí. O spuštění registru budeme dále informovat.

Externí hodnotitelé budou zapojeni do hodnocení projektů specifického cíle, jehož věcným garantem je Ministerstvo zdravotnictví a který zahrnuje oblast vzdělávání zdravotnických pracovníků, reformy péče o duševní zdraví a podpory zdraví a prevence nemocí.  Dle závazné metodiky budou všechny projekty hodnoceny stejnými hodnotiteli. Hodnotitelé projektů tedy musejí mít odbornou znalost k tomu, aby byli schopni ohodnotit projekty ze všech těchto oblastí.

Studijní materiály, ze kterých je možné čerpat při přípravě na zmiňovaný test, jsou k dispozici pod odkazem (http://www.esfcr.cz/file/9016/)

V případě zájmu o informace ke specifickému cíli 2.2.2 se prosím obracejte na hodnotitele.opz@mpsv.cz.