S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

MZ definovalo bližší parametry podpory v rámci investičního nástroje ReactEU

Vytvořeno: 29. 12. 2020 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

V návaznosti na jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo další parametry podpory v rámci nového investičního nástroje ReactEU.

Na základě zjištění absorpční kapacity resortu již dříve MZ stanovilo a prioritní oblasti podpory, a to:

  1. Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby – Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů – JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště.
  2. Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty – Rozvoj péče o zvlášť ohrožené pacienty (onkologičtí pacienti, obézní pacienti, geriatričtí a dlouhodobě nemocní, osoby s duševními onemocněním).
  3. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj významných laboratorních kapacit zdravotních ústavů a nemocnic, rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic.

Dne 29. prosince 2020 byly vedením MZ schváleny bližší parametry podpory a první verze seznamu přístrojového vybavení uznatelného v rámci investičního nástroje ReactEU, který bude implementován jako prioritní osa č. 6 Integrovaného regionálního operačního programu.

Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyjednávání na evropské i národní úrovni, není možné momentálně s jistotou určit termín vyhlášení jednotlivých výzev, nicméně stále je předpoklad první čtvrtletní roku 2021.

V případě dotazů využijte adresu ReactEU@mzcr.cz

Přílohy