S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

MZ ČR hledá externí znalce a odborníky za účelem evaluace kvality projektů

Vytvořeno: 16. 4. 2012 Poslední aktualizace: 16. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR hledá externí znalce a odborníky za účelem evaluace kvality předložených projektů, které jsou zaměřeny na tyto oblasti:

  • Stavební činnost – především projekty financované v rámci Operačního programu Životní prostředí (např. projekty zaměřené na zateplování  budov)       a z Programu švýcarsko – české spolupráce (projekty zaměřené na modernizaci a obnovu infrastruktury, výstavbu nových kapacit, rekonstrukci a modernizaci zdravotnických zařízení.
  • Regenerace  parků projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí
  • Informační technologie – projekty financované v rámci Integrovaného operačního programu, zaměřené na rozvoj informační společnosti ve veřejné správě a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (např. projekty na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb).  
Odborné posouzení bude spočívat ve stanovení a posouzení předpokládané hodnoty, technických požadavků a kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby, posouzení realizace projektů v rámci výše uvedených operačních programů a posouzení technické specifikace zadávací dokumentace projektových žádostí.

Kontakt: Ing. Jana Štědrá, oddělení finančních mechanismů EF5, e-mail: jana.stedra@mzcr.cz