S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Možnost stáží ve Světové zdravotnické organizaci

Vytvořeno: 2. 7. 2018 Poslední aktualizace: 2. 7. 2018

 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) obdobně jako některé další agentury a přidružené agentury systému OSN nabízí možnost stáží pro nadějné talenty v oblasti ochrany veřejného zdraví, medicíny a dalších na všech úrovních své činnosti (národní, regionální a celosvětové s centrálou v Ženevě).

Uchazeči by měli být studenti (ukončené první 3 roky bakalářského či ekvivalentního studia), či čerství absolventi (do 6 měsíců od ukončení studia) relevantního studijního programu (veřejné zdraví, medicína, ale také sociální vědy, management a administrativa) starší 20 let. Pokud jde o jazykové požadavky, měli by mít znalost alespoň jednoho pracovního jazyka v místě zařazení (pro centrálu v Ženevě jde o angličtinu a francouzštinu).

Stáže aktuálně nejsou placené, avšak WHO hradí stážistům zdravotní pojištění a poskytuje jim kupóny na obědy. Nezanedbatelným argumentem pro přihlášení se na stáž je potenciál další spolupráce s WHO – vždyť stážistou WHO byl v minulosti mj. i její generální ředitel Dr. Tedros.

 Více informací o stážích ve WHO najdete zde.