Modré světlo obrazovek a kvalita spánku

Vytvořeno: 16. 10. 2023 Poslední aktualizace: 16. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví připravilo přiložený osvětový materiál, který cílí zejména na generaci dětí a mladistvých, jejichž život je již neodmyslitelně spjat s každodenním užíváním mobilních telefonů, tabletů, monitorů… tedy obrazovek.

Materiál vysvětluje, co je to modré světlo a upozorňuje na možná rizika, a to nejčastěji ve smyslu přetížení zraku a dopadu do kvality spánku. Najdete zde také doporučení, jak případným negativním efektům jednoduše předejít, např. zvýšením fyzické aktivity na denním světle, nastavením filtrů obrazovek aj.

Přílohy