Ministerstvo zveřejnilo metodický pokyn pro duchovní péči v nemocnicích

Vytvořeno: 13. 4. 2017 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

 

Symbolicky před Velkým pátkem dnes Ministerstvo zdravotnictví ve svém Věstníku zveřejnilo text metodického pokynu pro duchovní péči v nemocnicích. Ten vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, ale stejně tak upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu a řeší i takové záležitosti, jako je mlčenlivost. „Jako dlouholetý ředitel nemocnice si uvědomuji důležitost a nezastupitelnost duchovní péče, zejména pro těžce nemocné pacienty, seniory a jejich rodiny. Jsem rád, že takový metodický pokyn máme konečně v ruce. A co je nejdůležitější, Ministerstvo zdravotnictví na jeho základě zřídí Radu pro duchovní péči, která bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Přílohy