S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo finální podobu Seznamu přístrojové techniky v ReactEU

Vytvořeno: 12. 2. 2021 Poslední aktualizace: 12. 2. 2021

V souvislosti s postupem příprav nového investičního nástroje ReactEU, který bude implementován jako Prioritní osa 6 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014-2020 vydává Ministerstvo zdravotnictví Seznam přístrojového vybavení pro plánované výzvy č. 98, 99 a 100.

V Seznamu jsou uvedeny přístroje, jejichž pořízení bude způsobilé v rámci výše uvedených výzev, které by měly být postupně vyhlášeny Ministerstvem pro místní rozvoj na konci března 2021. V případě, že v rámci projektové žádosti bude uveden přístroj, který není vyjmenován v Seznamu, bude jeho pořízení klasifikováno jako nezpůsobilý výdaj.

MZ současně upozorňuje, že i přes navýšení administrativních kapacit Přístrojové komise trvá zpracování žádosti od přijetí, přes projednání po vydání stanoviska 3-4 týdny. Doba vyřízení žádosti je mimo jiné limitována též lhůtami stanovenými Statutem a Jednacím řádem Přístrojové komise. Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení výzev ReactEU je nezbytné, aby byly žádosti o stanovisko Přístrojové komise podány v nejpozději průběhu týdne 15.-19. února 2021.

Přílohy

Štítky: ReactEU