Ministerstvo zdravotnictví změnilo 8. výzvu NPO

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví dne 24. května 2023 vyhlásilo 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče.

V současné době došlo k aktualizaci vyhlášené 8. výzvy, která spočívá v úpravě přílohy č. 4 Specifických pravidel a dále přidání přílohy č. 5 Specifických pravidel.

Změny byly provedeny v dokumentech:

  • Text 8. výzvy NPO
  • Specifická pravidla pro 8. výzvu NPO
  • Příloha č. 4 Seznam přístrojového vybavení a zdravotnických technologií pro nákup nových a obnovu stávajících kapacit v rámci aktivity B
  • Příloha č. 5 Popis naplnění povinné publicity NPO, komponenty 6.1 a 6.2

Změny Specifických pravidel jsou popsány v Příloze č. 1 výzvy č. 8 NPO Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy.

Vzhledem k provedení změny došlo rovněž k posunutí termínu pro předložení žádostí do 30. 9. 2023.

Změněná výzva je platná ode dne 30. 6. 2023.

Přílohy