Ministerstvo zdravotnictví změnilo 6. výzvu NPO

Vytvořeno: 14. 3. 2023 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

V současné době došlo k aktualizaci vyhlášené 6. výzvy, která spočívá v posunutí data ukončení způsobilosti výdajů projektu z 31. 10. 2024 na 31. 12. 2025.

Změny byly provedeny v dokumentech:

  • Specifická pravidla pro 6. výzvu NPO
  • Text 6. výzvy NPO
  • Příloha č. 1 Specifických pravidel pro 6. výzvu NPO Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy

Změny Specifických pravidel jsou popsány v Příloze č. 1 výzvy č. 6 NPO Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy.

Vzhledem k provedení změny došlo rovněž k posunutí termínu pro předložení žádostí do 31. 5. 2023.

Změněná výzva je platná ode dne 14. 3. 2023.

Přílohy