S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministerstvo zdravotnictví vstupuje se svým projektem inovativního národního programu dobrovolnictví ve zdravotních službách do další fáze

Vytvořeno: 8. 2. 2021 Poslední aktualizace: 2. 11. 2021

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází ke zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví a přípravě workshopů pro poskytovatele s programem dobrovolnictví v České republice. Zde by měla analýza pomoci identifikovat pozitivní stránky programu dobrovolnictví, jeho slabiny, včetně klíčových faktorů, které nejvíce ovlivňují úspěch programu.

Průzkum je realizován pod dohledem Ministerstva zdravotnictví. Po odborné a organizační stránce s Ministerstvem zdravotnictví spolupracuje vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. (dále jen ACCENDO) a společnost SC&C spol. s r.o., kteří rovněž zajišťují provedení výše uvedeného průzkumu a workshopů. Níže je k dispozici náhled pověřovacího dopisu Mgr. Zbyňka Podhrázkého, který je pověřen řízením Sekce zdravotní péče.

Všechny získané údaje z šetření budou důvěrné a anonymní a budou sloužit pouze pro přípravu potřebných metodických materiálů a jejich pilotní ověření. Tyto metodické materiály budou využity pro potřebu všech zdravotnických zařízení v ČR. Většina údajů bude získávána dotazníkovým šetřením s možností zúčastnit se online-konference, která v této době nahradí původně plánované workshopy. Celá organizace sběru dat bude zajištěna s maximálním ohledem na stávající epidemiologickou situaci ve zdravotnických zařízeních.

V přílohách je k dispozici náhled úvodního dotazníku před workshopy pro zařízení lůžkové péče se zkušeností s dobrovolnictvím. Dotazník k on-line vyplnění bude v nejbližších dnech rozeslán spolupracujícími organizacemi. Současně je připravován také dotazník pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní péči. 

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy