S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 10. prosince 2013 byl v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal) zveřejněn text novely

Vytvořeno: 11. 12. 2013 Poslední aktualizace: 11. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 10. prosince 2013 byl v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal) zveřejněn text novely

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog (L330/21) a
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (L330/30).

Texty obou nařízení najdete zde:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:330:SOM:EN:HTML

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0030:0038:CS:PDF

 

Ing. Alena Ondroušková,

Vedoucí Inspektorátu OPL