Ministerstvo zdravotnictví schválilo 5 žádostí v rámci šesté výzvy NPO

Vytvořeno: 5. 12. 2023 Poslední aktualizace: 7. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádosti o poskytnutí dotace pro financování 5 projektů, které byly předloženy v rámci šesté výzvy komponenty 6.1 Národního plánu obnovy.

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech. Investicí do infrastruktury vzniknou nová či zrekonstruovaná a moderními zdravotnickými prostředky vybavená pracoviště následné léčebně rehabilitační péče u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují komplexní léčebně rehabilitační péči.

Přílohy