S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří vybudování Motolského onkologického centra

Vytvořeno: 7. 10. 2022 Poslední aktualizace: 7. 10. 2022

                                           


Ministerstvo zdravotnictví dne 6. října 2022 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 3 718 905 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Cílem projektu bude vybudování samostatného komplexního centra zaměřeného na prevenci, diagnostiku, léčbu a výzkum v onkologii. Dalšími očekávanými přínosy projektu je zlepšení „cesty pacienta“ při diagnostické fázi onkologického onemocnění, koncentrace potřebného objemu onkologické péče, integrace klinického výzkumu, vytvoření Centra preventivní onkologie pro zdravé klienty i onkologické pacienty s komplexním preventivním programem, zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání a udržení certifikace „Comprehensive Cancer Centre“ v rámci Organisation of European Cancer Institutes.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.