S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří rozvoj onkologické prevence a rozvoj inovativní a podpůrné onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Vytvořeno: 21. 9. 2022 Poslední aktualizace: 22. 9. 2022

                                           


Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 21. září 2022 první výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Vznik a rozvoj Centra onkolologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči Masarykova onkologického ústavu.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 826 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Cílem projektu bude vybudování dvou nových center, která umožní rozvoj onkologické prevence a rozvoj inovativní a podpůrné onkologické péče s nadregionálním rozsahem. Výsledkem projektu bude navýšení počtu intervencí v rámci onkologické prevence minimálně o 30 % a nárůst pacientů inovativní a podpůrné onkologické péče minimálně o 20 %. Díky tomuto projektu Masarykův onkologický ústav zavede nový program „Cancer Survivorship Program“.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.