S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled zaregistrovaných žádostí v 98. výzvě IROP

Vytvořeno: 6. 5. 2021 Poslední aktualizace: 6. 5. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán IROP, zveřejnilo přehled zaregistrovaných žádostí k 6. 5. 2021 v pořadí, jak byly předloženy do 98. výzvy ReactEU. Centrum pro regionální rozvoj ČR nyní zahájí administraci jednotlivých předložených žádostí v pořadí, jak byly předloženy. Žádosti o podporu, které projdou úspěšně hodnocením, ale budou nad alokací výzvy, budou zařazeny do zásobníku tzv. náhradních projektů. Ty lze postupně oslovit k podpoře až na podzim 2021 v případě přidělení dodatečných prostředků na REACT-EU ze strany EK.

Řídicí orgán IROP rovněž oznámil revizi textu výzvy č. 98 IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. V souladu s kapitolou 2.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dochází k dřívějšímu uzavření průběžné výzvy z důvodu naplnění alokace výzvy č. 98. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je nově stanoven na 3. června 2021 ve 14:00 hod., tedy 20 pracovních dní ode dne oznámení. 

Bližší informace naleznete na zde

Přílohy