S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministerstvo dbá na snížení administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve snaze přispět k objasnění práv a povinností poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků a ke snížení případné zbytečné administrativní zátěže připravilo elektronický formulář, jehož prostřednictvím lze pokládat dotazy a podávat podněty či jiné návrhy k výše uvedeným tématům.

Položené otázky či zaslané podněty pak budou sloužit jako podklad pro uspořádání konzultačního dne, kde se těmto otázkám a podnětům budeme věnovat.

Přejít na formulář