Minimální požadavky vzdělávacích programů certifikovaných kurzů Psychosociální intervence a Psychoterapeutické konzultace

Vytvořeno: 23. 2. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Upozorňujeme, že v souladu s Metodickým pokynem pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňového modelu psychoterapie do praxe byly dne 22. února 2023 ve Věstníku MZ č. 3/2023 zveřejněny minimální požadavky vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Psychosociální intervence a certifikovaného kurzu Psychoterapeutické konzultace.

Přílohy