Mimořádné termíny aprobačních zkoušek

Vytvořeno: 15. 9. 2020 Poslední aktualizace: 15. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, stanovilo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání z důvodu zvýšeného zájmu uchazečů mimořádné termíny aprobačních zkoušek pro nelékařské zdravotnické pracovníky v měsících říjnu, listopadu a prosinci.

 

Mimořádné termíny aprobačních zkoušek
– říjen, listopad, prosinec 2020

Termíny Třetí část – ústní odborná zkouška – místnost Poslední termín podání přihlášky na daný termín aprobační zkoušky  
22.10.2020 202B 2.9.2020 mimořádný termín
26.11.2020 202B 7.10.2020 mimořádný termín
17.12.2020 202B 28.10.2020 mimořádný termín

Přílohy