Mezinárodní sesterské organizace

Vytvořeno: 27. 2. 2009 Poslední aktualizace: 24. 6. 2021

1. Mezinárodní rada sester
(ICN – International Council of Nurses)

ICN.gif

Rok založení: 1899

Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Členové: 128 zemí

Cíl: Reprezentovat ošetřovatelství, podporovat růst profese a celoživotní vzdělávání a ovlivňovat zdravotnickou politiku; zabývá se třemi klíčovými oblastmi – praxí profesionálů, regulací a společenskoekonomickým zabezpečením.

Web ICN

 


 

2. Pracovní skupina evropských sester pro výzkum
(WENR – Workgroups of European Nurses Researches)

Wenr.jpg 

Rok založení: 1978

Sídlo: Utrecht, Holandsko

Členové: Reprezentanti národních sesterských organizací

Cíl: Organizovat spolupráci sester zabývajících se výzkumem, podporovat výzkum a ovlivňovat národní zdravotnické politiky a tím i tu Evropskou.

 


 

3. Evropská federace sester
(EFN – European Federation for Nursing Associations),
původně Stálý výbor sester při EU (PCN – The Standing Committee of Nurses of the EU)

 EFN.jpg

Rok založení: 1971,v roce 2004 transformace na EFN

Sídlo: Brusel, Belgie

Členové: Národní sesterské organizace v Evropě

Cíl: Podpora a ochrana sester a jiných ošetřovatelských profesí v rámci EU prostřednictvím lobování v institucích EU. Vydávání zásadních doporučení pro ošetřovatelství včetně požadavků na kvalifikační přípravu sester v členských zemích s cílem dosahovat vysoké a vzájemně srovnatelné úrovně jejich vzdělání, které umožní volný pohyb pracovních sil.

Web EFN

 


 

4. Evropská onkologická sesterská společnost
(EONS – European Oncology Nursing Society)

EONS.jpg

Rok založení: 1984

Sídlo: Brusel, Belgie

Členové: 50 sesterské onkologické společnosti v Evropě; reprezentující sestry z 25 zemí

Cíl: Propagovat a podporovat rozvoj zdravé společnosti především díky ovlivňování, výzkumu a vzdělávání v oblasti onkologie. EONS se věnuje vzdělávání sester pozornost od 80. let.

 

 

5. Evropská skupina pro transplantaci kostní dřeně
(EMBT – The European Group for Blood and Marrow Transplantation)

 EBMT.jpg

Rok založení: 1974

Sídlo: Maastricht, Holandsko

Členové: Mezinárodní transplantační centra

Cíl: Propagovat všechny aspekty spojené s transplantací homeopoetických buněk; podporovat výzkum, vzdělání, standardizaci, kontrolu kvality a akreditaci pro procedury transplantace.

V rámci Národní skupiny sester existuje Skupina pro střední Evropu s kontaktní osobou sídlící v Plzni.

 

 

6. Mezinárodní asociace pro společné evropské ošetrovatelské diagnozy, zákroky a výsledky
(ACENDIO – Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes)

 

acendio.gif 

 

Rok založení: 1995

Sídlo: Dublin, Irsko

Členové: Sestry

Cíl: Podpořit rozvoj profesionálního ošetřovatelského jazyka, dále pak vytvoření evropské sítě pro zdravotní sestry zainteresované ve tvorbě společného jazyka popisujícího výkon ošetřovatelské práce.

 

 

7. Světová zdravotnická organizace
(WHO– Wolrd Health Organisation)

WHO.jpg

Rok založení: 1948

Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Členové: Členové OSN se mohou stát členy WHO. Nyní 193 zemí.

Cíl: Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče

 

 

8. Evropská regionální centrála WHO

(WHO Regional Office for Europe)

Sídlo: Kopenhagen, Dánsko

Členové: 53 států

 

 

Další informace týkající se ošetřovatelství: