S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Mezinárodní konference: Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza

Vytvořeno: 23. 5. 2013 Poslední aktualizace: 23. 5. 2013

1. náměstek ministra zdravotnictví ČR, PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., srdečně zve všechny zájemce na odbornou mezinárodní konferenci „Strukturální fondy ve zdravotnictví – anamnéza, diagnóza, prognóza“, která se koná ve dnech 18. – 19. 6. 2013 v Plzni.

Cílem mezinárodní konference je představit široké i odborné veřejnosti regionální, národní i mezinárodní zkušenosti s využíváním strukturálních fondů ve zdravotnictví v programovém období 2007–2013.

První den konference budou prezentovány referáty českých a zahraničních expertů, mimo jiné zabývající se polskými projekty certifikace zdravotní péče, řeckou zkušeností s reformou psychiatrické péče či transformací regionální zdravotní péče ve Finsku.

Druhý den budou probíhat kulaté stoly zaměřené na tři aktuální otázky českého i evropského zdravotnictví: elektronizace zdravotnictví, zajištění kvalitních lidských zdrojů a problematika „měkkých“ versus „tvrdých“ projektů.

Více informací naleznete v přílohách nebo na http://strukturalnifondy.expo-net.cz/ .

 

 

 

 

Přílohy