S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 5. 12. 2019

Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“. Po úvodních slovech pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a dalších hostů, byl slavnostně předán pamětní list 3. LF UK paní doc. Martě Staňkové, in memoriam, za celoživotní přínos oboru Ošetřovatelství. V odborné části programu vystoupil na téma proměny profesního vzdělávání předseda Asociace SZŠ a VOZŠ PhDr. Karel Štix. O posílení postavení všeobecných sester v systému zdravotní péče hovořila Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských oborů, hlavní sestra ČR. O tom, jak probíhá vzdělávání v zahraničí, konkrétně v Německu, informovala dr. Julia Köppen z TU Berlín. V rámci konferenci zazněl i pohled zaměstnavatelů, hlavních sester nemocnic a lékařů.