S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 5. 12. 2019

Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“. Po úvodních slovech pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a dalších hostů, byl slavnostně předán pamětní list 3. LF UK paní doc. Martě Staňkové, in memoriam, za celoživotní přínos oboru Ošetřovatelství. V odborné části programu vystoupil na téma proměny profesního vzdělávání předseda Asociace SZŠ a VOZŠ PhDr. Karel Štix. O posílení postavení všeobecných sester v systému zdravotní péče hovořila Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských oborů, hlavní sestra ČR. O tom, jak probíhá vzdělávání v zahraničí, konkrétně v Německu, informovala dr. Julia Köppen z TU Berlín. V rámci konferenci zazněl i pohled zaměstnavatelů, hlavních sester nemocnic a lékařů.