S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Mezinárodní konference na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 5. 12. 2019

Dne 29.11.2019 uspořádala 3. LF UK mezinárodní konferenci na téma „Vzdělávání sester 30 let poté“. Po úvodních slovech pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a dalších hostů, byl slavnostně předán pamětní list 3. LF UK paní doc. Martě Staňkové, in memoriam, za celoživotní přínos oboru Ošetřovatelství. V odborné části programu vystoupil na téma proměny profesního vzdělávání předseda Asociace SZŠ a VOZŠ PhDr. Karel Štix. O posílení postavení všeobecných sester v systému zdravotní péče hovořila Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských oborů, hlavní sestra ČR. O tom, jak probíhá vzdělávání v zahraničí, konkrétně v Německu, informovala dr. Julia Köppen z TU Berlín. V rámci konferenci zazněl i pohled zaměstnavatelů, hlavních sester nemocnic a lékařů.